Pep forum 2017 – dags att göra något åt barns rörelse

Den 20 oktober hade vi glädjen att deltaga på Pep Forum på Karolinska Institutet i Stockholm. Dagen arrangerades av Generation Pep som är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engage­mang kring barn och ungdomars hälsa. Dagens fokus var problemet att barn idag rör på sig alldeles för lite. För att vända denna dåliga trend behöver alla i samhället hjälpas åt. Vi på Utebarn.se är personligen väldigt engagerade i just denna fråga och kommer löpande jobba med denna fråga. Både med Generations Pep och i andra forum och konstellationer. Vi tycker Generation Pep är ett väldigt bra initiativ och tror att de kan göra ett viktigt arbete för att samla olika delar av samhället för att jobba med denna fråga.

Oroväckande siffror – barn blir allt mer stillasittande

4-åringar idag sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid. Endast 30% av dem rör på sig minst 60 minuter om dagen vilket är det som är rekommendationen. Stillasittande har ökat bland barn i all åldrar och tyvärr verkar det som det är ett beteende som fortsätter senare i livet. Endast 14% av tonårstjejerna och 32% av tonårspojkar rör på sig tillräckligt. Det är skrämmande!! Ett beteende de tar med sig in i sitt vuxna liv. Vi tror att det är viktigt att sätta ett beteende och uppmuntra till rörelseglädje redan tidigt i barns liv. För att sätta en bra grund. Stillasittandet är ett samhällsproblem och det skapar både tragiska och kostsamma konsekvenser. Detta är inte ok! Det tycker varken vi eller de som engagerar sig i Generation Pep som nu samlar alla samhällets delar för att vi tillsammans ska vända denna dåliga trend.

Kort film om Generation Pep

Ta del av Pep forum

Pep forum samlade många intressanta och inspirerande personer. Kronprinsessparet som är initiativtagare av Generation Pep var på plats. Även många deltagare både från forskning och stora svenska företag. Dagen gav en känsla av att det faktiskt är många som vill göra något och om vi gör det alla tillsammans så kommer det faktiskt att gå att göra något åt det. Även ni som inte var med på Pep forum har möjlighet att ta del av inspirationen och de intressanta föredragen som hölls. Generation Pep har lagt ut alla delar av dagen på sin YouTube-kanal.  Nedan hittar du både hela forumet som ett klipp eller så har vi valt ut två favoriter för inspiration och kunskap.  Lyssna på de spännande föredragen och bli inspirerade.

Här nedan hittar ni hela forumet i sin helhet (ca 2 h)

Våra inspirationsfavoriter från dagen

Car Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, pratar om vad som händer i kroppen när vi rör på sig och hur faktiskt hur endast lite rörelse gör skillnad för vår hälsa. (15 min)

Anders Hansen, författare av boken Hjärnstark, pratar om hur rörelse påverkar oss positivt. Anders berättar kort om vissa forskningsresultat som bevisar att rörelse är bra för vår oss på många olika sätt. (13 min)

Barn gör som man gör inte som man säger

Barns stillasittande har de ju inte själv utvecklat utan kommer i många fall från omgivningen runt om dem. Så ut och rör på er tillsammans med era barn! Ta trapporna istället för hissen. Cykla och gå när ni skall transportera er korta sträckor. Gå ut och lek tillsammans. Det är roligt och gör skillnad!

Vi kommer själv löpande vara med och jobba för att öka rörelseglädjen och barns rörelse. Vi kommer jobba för att vi gör vår del och inspirerar så många som möjligt att vara ute och röra sig mer. Vi hoppas ni vill vara med och sprida kunskapen och glädjen.

Pep forum Generation Pep Pep forum

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *