Pepdagen 2020

Idag (den 31 januari) är det Generation Peps manifestationsdag #uppochhoppa2020. Generation Pep och vi vill inspirera barn och unga till mer rörelse i vardagen. Förra året var denna dag en del av våra Utemaningar. Se förra årets Pepdagsinlägg

I år utmanas hela Sverige i hur många jumping jacks (head jacks eller arm jacks) man klarar av på 31 sekunder. Carolina Klüft klarar 70 stycken, hur många klarar ni? #pepidemin

Om Upp och Hoppa, Sverige!

Våra barns hälsa har försämrats de senaste åren men alldeles för få känner till hur allvarligt det är. Barn och unga rör sig för lite och äter för dåligt. Bara 3 av 10 barn når upp till rekommendationen om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det är en utveckling vi måste förändra!!

Varje rörelse räknas, de största hälsovinsterna kommer nämligen av att börja röra på sig överhuvudtaget. Ledordet är vardagsrörelse, där all form av fysisk aktivitet räknas. I initiativet “Upp och hoppa, Sverige!” engagerar vi på Utebarn.se oss tillsammans med Generation Pep och alla andra peppare i en manifestationsdag den 31 januari för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Målet med kampanjen är öka kunskapen och medvetenheten kring vikten av vardagsrörelse och farorna med stillasittande för barn och unga. Vi hoppas ni vill delta i kampanjen så att vi tillsammans kan bidra till att bygga en folkrörelse. Vi vill skapa en förändring för Sveriges barn!

Lite rörelse i vardagen gör skillnad!

Bara en rörelsepaus under en minut kan ha goda effekter på hälsan och medföra lägre midjemått, finare blodfetter, lägre inflammationspåslag och bättre sockerbalans hos vuxna. Blodtrycket sjunker. Även risk för blodpropp för vuxna minskar.

Detta gäller även barnen där en studie visar att insulinnivåerna sjunker betydligt om barnen tar ett avbrott varje halvtimme med 3 min per gång under 3 timmars sittande i jämförelse med 3 timmars sittande utan avbrott.

Så som vi burkar säga. Ut och rör på er tillsammans!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *