Kims lek

Kims lek är en utelek som många känner igen från barnkalas eller förskolelekar.

MATERIAL:

– ett valfritt antal små saker, ex. sten, pinne, grässtrå, kotte mm

TIDSÅTGÅNG:utelek - kims lek

10min samt ett par min förberedelse.

GÖR SÅ HÄR:

Lägg ut alla saker så att barnen ser dem. Peka gärna på varje sak och säg högt vad det är för något. Låt sedan barnen blunda medan du plockar bort en av sakerna. När barnen tittar igen ska de komma ihåg och säga vad det är för någonting du har plockat bort.

VARIANT

En variant av denna utelek är att anpassa antalet saker efter hur gamla barnen är. Är barnen små har du kanske bara 2-3 saker framme, medan du kan ha upp till 10-15 saker om barnen är äldre. För att göra leken svårare kan du dessutom plocka bort flera saker åt gången.