BirdLife Sverige satsar på barnen!

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. BirdLife Sverige får totalt 590 000 kronor i organisations- och projektbidrag. (200 000 i organisationsbidrag och 390 00 till barn- & ungdom) Bidraget ska i första hand användas till satsningar på barn- och ungdomsverksamhet i naturen.

– Vi arbetar för att barn och unga skall få möjlighet att vistas i naturen och lära sig mer om både djur och natur. Naturen ger oss friska och glada barn som får vara med om härliga upplevelser. Det är dessutom viktigt för framtiden att vi kan låta både intresse och ansvar för vår miljö gå i arv till nästa generation säger Anette Strand, Föreningschef på BirdLife Sverige.

-Anslagshöjningen till 48,7 mnkr ligger kvar i regeringens budget, vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För ytterligare information
Stina Rigbäck, Kommunikationsansvarig BirdLife Sverige
070-855 47 57, www.birdlife.se

Ulf Silvander, Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv,
070-433 51 47, www.svensktfriluftsliv.se

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Förening bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International.

Det finns även 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLifes verksamhet som vilar på ”tre ben”, fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Källa: Pressmeddelande från Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife 2018-01-18.

BirdLife Sverige satsar på barnen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.