​Scouterna tilldelas 2,1 miljoner kronor av Svenskt Friluftsliv

Organisationen Svenskt Friluftsliv fördelar varje år ut ett bidrag till landets friluftsorganisationer. I år får Scouterna ta emot 2 100 000 kronor i form av projektbidrag. Bidraget ska användas till att tillgängliggöra scoutverksamhet för fler.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro och ett sammanhang på den plats där de bosätter sig, om det så är kort- eller långsiktigt, och vi har alla ett ansvar i att vara med och skapa den tryggheten och de mötesplatserna. I Scouterna finns en bred barn- och ungdomsverksamhet, vi är övertygade om att vi kan vara med och fortsätta skapa de möten som behövs för att en öppen och trygg tillvaro ska vara självklar för alla som bor i Sverige, säger Nakima Ackerhans Schreiber projektledare för tillgänglighetsarbetet inom Scouternas mångfaldsarbete.

– Anslagshöjningen till 48,7 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget, vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

Källa för text och bild: Pressmeddelande från Scouterna

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *