Lekramsa – Masken kryper i sitt land

Barnen i vår Knyttegrupp har en lek som är deras absoluta favoritlek! Så den bara måste vi ju tipsa om. :)

Det här var en lek som var väldigt bra när barnen var nya för varandra och när de var lite blyga. De lekte alla tillsammans med hade alltid en vuxen de kände väl som lekkompis.

Lättast är om alla vuxna kan hänga med i ramsan, och därför har vi förberett en pdf-fil som går att ladda ner (gratis såklart!) och så kan ni själva klippa ut en ramsa till varje vuxen.

MATERIAL:

GÖR SÅHÄR:

De vuxna ställer sig i en ring med barnen innanför sig. Alla säger ramsan Masken kryper i sitt land tillsammans och på Smit! så smiter barnen ut mellan de vuxnas ben och springer iväg. Det är nu de vuxnas uppgift att fånga respektive barn.

VARIANT:

Efterhand som våra Knyttebarn har vuxit har de också behövt utveckla denna lek för att den fortfarande ska vara rolig. Vi har därför lagt till ett ”fri-ställe” dit barnen kan springa och då kan vi vuxna inte ta dem.

En annan variant är att vi bytte plats så att det blev barnens uppgift att jaga oss vuxna.

masken kryper i vårt land

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *