Kåsrace

En utelek som är snabb och enkel att rigga och som brukar vara riktigt poppis hos barn i olika åldrar! Anpassa svårigheten efter barnens ålder och klurighetsförmåga.

MATERIAL:kåsrace

– rep/snöre av lagom längd

– kåsor/muggar med hål/handtag

TIDSÅTGÅNG:

10-45 min samt 10 min förberedelse.

GÖR SÅ HÄR:

Knyt fast ena änden på repet i ett träd eller något annat som är en bra startpunkt. Fortsätt runt ett annat träd, under en bänk, genom en buske, över en bäck eller vad som passar och finns där just du ska köra kåsrace. Trä på alla kåsor/muggar i starten på repet. Låt barnen föra kåsorna/muggarna längs repet ända tills dess slut. Ibland kan de behöva samarbeta för att lösa problemet när repet är lindat kring ett träd eller om de måste krypa under en stock/bänk el. dyl.

En fördel med denna lek är att ingen vinner, ingen förlorar. Man kan bara komma i den ordning man väljer kåsor från början.

VARIANT

En variant av denna utelek som med fördel görs med större barn/ungdomar är att knyta fast en handled kring snöret så att de själva måste runt träd och följa repet tills dess slut. För att lägga till en dimension till övningen så kan man sätta ögonbindel på deltagarna och kanske dessutom låta de ha ryggsäckar på ryggen.