Ökat intresse för friluftsliv för barn!

Friluftslivet för barn ökar i Sverige! Friluftsfrämjandet och Scouterna är de två största organisationerna i Sverige när det kommer till friluftsliv för barn och unga. Och ännu roligare är det att båda ökar!

Friluftsfrämjandet

Det senaste året har Friluftsfrämjandet ökat med 4,72%. Friluftsfrämjandet ser tre stora anledningar till det ökande medlemsantalet. För det första är det att det generellt råder en trend för friluftsliv och utomhusaktiviteter. Nya webben har gjort aktiviteterna mer synliga och sökbara och slutligen den enskilt största anledningen är det ökade intresset för Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och förskoleerbjudanden.

Region Syd (som vi på utebarn.se är aktiva inom) följer strömmen inom Friluftsfrämjandet och ökar med 5,0%.

Ökat intresse för friluftsliv för barn!

I ur och skur samt Skogsmulle i förskolan

I ur och skur är förskoleverksamhet uppbyggd helt och hållet på Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Skogsmulle i förskolan är ett koncept som går att kombinera med annan typ av förskolepedagogik.

Tanken hos Friluftsfrämjandet är att genom dessa två verksamheter så leds barnen vidare i friluftslivet och det aktiva utomhuslivet också efter förskoleålder. Och genom att familjer i större utsträckning väljer att bli familjemedlemmar ökar också det totala medlemsantalet inom föreningen. Och inspirerar på så sätt till mer verksamhet även för övriga familjemedlemmar.

Ökat intresse för friluftsliv för barn!

Scouterna

Under 2016 ökade Scouterna med 4,5%. Det innebär att 2949 nya scouter till verksamheten. Allra mest (10%) ökar faktiskt gruppen 15-17 år, ungdomar som lockas av internationella äventyr och att få vara med att påverka.

– Det är alla kårers gemensamma aktivitet som bidragit till att vi nu välkomnar ännu fler till scoutrörelsen. I dagens samhälle ställer sig många barn och unga frågan ”hur kan jag vara med och påverka och göra skillnad?”. Vi är glada över att många barn och unga ser Scouterna som ett sätt att vara med och göra världen bättre, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare.

Ökat intresse för friluftsliv för barn!

Jamboree 2017

Snart är det dags för Jamboree17, ett jättestort scoutläger i närheten av Kristianstad i Skåne. 5-12 augusti bjuds 11000 scouter in på jamboree. 1400 av dessa är barn och unga som ännu inte är scouter. Och att deltagarna kommer från 29 länder lägger till ytterligare en dimension av upplevelsen.

Ökat intresse för friluftsliv för barn!
Girls walkint to their sub camb after the busride.

Vi gillar ökningen!

Vi på utebarn.se gillar siffrorna vi kan läsa! Att fler barn och unga får möjligheten att vistas ute och vara aktiva är något som verkligen gör oss glada! Och om vi någonstans längs vägen kan hjälpa till med lite kunskap och inspiration blir vi ännu gladare.