Vill du göra enkla friluftsaktiviteter med dina barn? Att vandra med barn är en sådan. Räkna upplevelser, inte kilometrar. Att vandra med barn handlar inte (och detta har