Skogsmulle och Naturboken – Ny spännande app

I dagarna lanserade friluftsfrämjandet ett nytt spännande spel i form av en app. Appen heter Skogsmulle och Naturboken. Ett spel som kombinerar spelupplevelse på skärmen med riktiga naturupplevelser. En kombination av att spela spel och få uppdrag som skall utföras i riktiga livet. Som att hitta en myrstack eller bygga en ko av en kotte. En kul kombo får vi säga. Målgruppen är barn i åldern 4-6 år. Men med föräldrars hjälp kan även något yngre barn spela delar av spelet. Målet är att öka kunskapen om Allemansrätten och få barn som annars inte är ute att komma ut och kanske även släppa skärmen lite mer.

Vi är ju själva medlemmar i friluftsfrämjandet och vi delar många av deras åsikter och värderingar. Att barn behöver röra på sig och komma ut mer är en av dessa. Stillasittandet är ett samhällsproblem som måste brytas och vi på Utebarn.se brinner för denna fråga. Så därför vill vi såklart lyfta detta intressanta initiativ. Så ladda ner spelet och prova. Det är gratis!

Ladda ner spelet till Iphone

Ladda ner spelet till Android

Skogsmulle & naturboken

Så här säger friluftsfrämjandet själv om appen

Barn sitter stilla i sådan hög grad idag att det har blivit en av våra största samhällsutmaningar. Friluftsfrämjandet vill utmana och dra nytta av de digitala plattformarna, där barnen nu i större grad befinner sig, för att bryta stillasittandet och öka fysisk aktivitet och utevistelse hos barn. Vi vet att barn som vistas i naturen automatiskt rör på sig mer. Forskning visar att hälsoeffekterna av utevistelse är många – både vuxna och barn blir lugnare, mindre stressade samt får bättre immunförsvar om de får vara ute i
naturen mer.

Barn som inte har en naturlig koppling till friluftslivet hittar sällan ut i naturen. Friluftsfrämjandet har därför letat fler vägar att möta dessa barn. Kan mobilen användas till att vilja vara ute i naturen, men med målet att mobilen läggs i fickan?

Vänder sig till barnens vän i naturen för hjälp – Skogsmulle

Skogsmulle och naturboken är en app, som på ett lustfyllt sätt, och med Skogsmulle som vägvisare, ska öka kunskapen om Allemansrätten hos barn i åldern 4–6 år. Appen ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för något annat. Naturen.

Skogsmulle och naturboken är vårt bidrag till att möta barn där de är idag – ta dem i handen och leda dom ut, för i naturen sker magin helt av sig självt. Vår förhoppning är att fler barn, tillsammans med sina föräldrar hittar ut tack vare Skogsmulle och naturboken. Alla barn måste få möjlighet att lära känna naturen – med den relationen kommer de också bry sig mer om den och vilja komma tillbaka dit, både med och utan appen, säger Emelie Thorngren, projektledare för Skogsmulle och naturboken.

Appen Skogsmulle och naturboken är främst anpassad för att användas i smartphone med fokus på att enkelt kunna fotografera i naturen, men går även att använda i lärplatta. Appen kommer finnas tillgänglig gratis både för Android och IOS. Appen finansieras av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv.

Ladda ner spelet till Iphone

Ladda ner spelet till Android

Foto och text i detta inlägg är hämtat från Friluftsfrämjandets pressinfo om spelet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *