Miljö och hållbarhet blir en allt större fråga i många sammanhang. Och det måste inte konkurrera med kvalitet i de val en gör. Bra kläder är ofta i