Barn med ADHD och autism får aktiv och meningsfull fritid

Två av Sveriges största fritidsaktörer – Scouterna och Friluftsfrämjandet – tar ett gemensamt initiativ för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med ADHD och autism. Med stöd i kunskap, egna undersökningar och med samarbetspartners som Attention ska ledare utbildas i nya verktyg och metoder. Målet är en mer inkluderande verksamhet där alla barn och unga får ta plats och utvecklas i sin egen takt oavsett funktionssätt. Projektet Rätten till Friluftsliv löper fram till 2019 och är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Hos den som har ADHD eller autism fungerar hjärnan på vissa sätt annorlunda än hos de flesta andra. Dessa funktionssätt är medfödda och finns kvar genom livet. Barn och unga med ADHD och autism behöver därför ofta anpassningar i skolan såväl som på fritiden.

– Vi vill att fler barn och unga ska få tillgång till en aktiv och meningsfull fritid, att utvecklas, må bra och ha roligt. Barn och unga med ADHD och autism ska kunna vara sig själva hos oss och vi ska jobba med vårt ledarskap så att det fungerar för dem samt skapa mer kunskap om skillnader i funktionssätt och ökad respekt för olikheter. Därför genomför vi projektet tillsammans, säger Ilona Jonsson Lindblad, utbildningsutvecklare Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och fortsätter:

– Det som barn med till exempel autism och ADHD behöver, som tydlighet och förståelse, underlättar för alla barn. Vi ser det som ett gemensamt ansvar att förbättra våra egna organisationer. Vi vill också gärna ha en dialog med andra inom föreningsvärlden men det blir nästa steg, säger Ilona Jonsson Lindblad.

Projektet har som utgångspunkt att lyssna på och utgå från barnens erfarenheter och berättelser i arbetet med att ta fram underlag för utbildning, verktyg och metoder. En undersökning som nyligen gjorts bland 1 000 medlemmar i Friluftsfrämjandet och Scouterna visar ett högt engagemang för frågan och ett stort behov av utbildning och verktyg. Cirka en av tre ledare uttrycker att man har verktyg och metoder redan i dag att anpassa verksamheten, och efterfrågan på mer kunskap och utbildning är stor.

– Vi vet att våra ledare vill ha mer kunskap kring ämnet och därför blir första steget att ta fram utbildningar som stöttar dem att anpassa ledarskapet ytterligare. Vi har redan i dag många medlemmar med olika typer av funktionssätt, eftersom våra verksamheter passar dem bra. Vi vet också att om vi lyckas med projektet får alla en bättre upplevelse. Att ge ledarna ökat självförtroende i det som redan fungerar bra, kunskap om skillnader i funktionssätt ökad respekt för olikheter är en del, säger Veronica Östervall, utbildningsutvecklare Scouterna.

Projektet kommer att ta fram två typer av utbildningar, en grundutbildning och en fördjupningsutbildning. Grundutbildningen är en webbutbildning som beräknas vara klar för lansering i november och redan nu har ett flertal pilotprojekt påbörjats och informationsträffar anordnas löpande för intresserade ledare. Tillsammans har Scouterna och Friluftsfrämjandet 165 000 medlemmar och cirka 13 000 barn- och ungdomsledare.

Källa för text och bild: Pressmeddelande från Friluftsfrämjandet

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *